Messeforums klimatneutrala mässmonter är ett miljövänligt och hållbart val

I dessa tider är det även för företag viktigt att göra hållbara val som tar hänsyn till miljön.

Messeforum arbetar alltid med klimatneutrala mässmontrar. Genom att välja en miljövänlig lösning och beställa en mässmonter av Messeforum agerar du för vårt klimats bästa.

Kuvakollaasi Messeforumin totettamista hiilineutraaleista messuosastoista.

Messeforums klimatneutrala mässmonter berättar om ditt företags klimatvänlighet

När du beställer en mässmonter av Messeforum ger det automatiskt ett speciellt mervärde: du bidrar till att rädda vårt klimat.

Genom att välja denna klimatneutrala mässmonter signalerar du en positiv inställning till en minskning av mässornas klimatpåverkan. Du får också ett intyg utfärdat av en trovärdig part om att din mässmonter producerar noll växthusgasutsläpp. Intyget kan du använda i varumärkesarbetet.

Bryt ny mark med oss, ta ansvar för klimatfrågor och få en konkurrensfördel genom att beställa din klimatneutrala mässmonter från Messeforum.

Se videon om vad vår VD Arto Varanki har att säga om den klimatneutrala mässmontern.

Utsläppen från den klimatneutrala mässmontern har mätts noggrant

Messeforums klimatneutrala mässmonter bygger på Messeforums klimatstrategi och en grundlig kartläggning av de utsläpp som vår verksamhet ger upphov till. Vår partner för utsläppskalkyler och analyser är OpenCO2net Oy (tidigare Clonet Oy), ett expertföretag som är specialiserat på främjande av hållbar och klimatneutral verksamhet och beräkningar av koldioxidavtryck.

Vi har tillsammans med OpenCO2net kartlagt alla utsläppskällorna för planering, uppbyggnad och nedmontering av våra mässmontrar. Klimatavtrycket har beräknats med hjälp av klimatavtryckplattformen OpenCO2.net, som innehåller en omfattande emissionsdatabas. Beräkningen baseras på standarder för klimatberäkningar.

I beräkningen av klimatavtryck ingår alla utsläppskällor, bland annat byggmaterial, inredning och utrustning som behövs för en mässmonter inklusive transporter, den elektricitet som en mässmonter använder, affärsresor kopplade till ett monterbygge och transporter till återvinningsstation av avfall som uppstår i samband med att en mässmonter monteras ner.

Energi och material spelar en nyckelroll för att minska koldioxidavtrycket

Vi minskar utsläppen för Messeforums mässmontrar genom att effektivisera materialanvändningen, prioritera material med låga utsläpp och genom att främja cirkulär ekonomi. Material och inredning återanvänds om möjligt, dock utan att vi samtidigt ger avkall på mässmonterns kvalitet.

För mässmontrarna använder vi alltid el från förnybara energikällor om det finns tillgängligt. Avfall som uppstår då en klimatneutral mässmonter monteras ner sorteras och behandlas enligt mässhallens återvinningssystem.

Samtidigt förbinder vi oss också att minska vårt klimatavtryck i all vår övriga verksamhet. Till exempel är vår egen kontorsmiljö papperslös och elen  vi använder produceras med förnybara energikällor.

Pålitlig kompensation med CO2Esto utsläppsskärare

De koldioxidutsläpp som vi själva inte kan minska genom val av material, återvinning eller på annat sätt kompenseras fullt ut via en trovärdig kompensationskanal, CO2esto utsläppskäraren. CO2esto köper utsläppsrätter bort från EU:s myndighetsövervakade marknad för handel med utsläppsrätter (EU ETS). På detta sätt säkerställs att med våra utsläppskompensationer måste en annan aktör i Europa minska sina utsläpp och till exempel investera i ny teknik med lägre utsläpp. Det leder till att utsläppen minskar på riktigt, extra och tillförlitligt.

Hiilineutraali messuosasto kunnioittaa luontoa

Läs mer om klimatneutrala mässmonterar på våra bloggar

Messeforum är den första monterbyggaren i världen som alltid levererar klimatneutrala mässmontrar. Messeforums klimatneutrala mässmonter ger en unik möjlighet att vara klimatneutral.

Läs mer om klimatneutrala mässmontrar här:

Är du intresserad?

Kontakta oss så designar vi en koldioxidneutral mässmonter åt dig också! Kolla även in vårt fotogalleri av mässmontrar.

Kontakta oss

    Kontakta oss